Opstellingenochtend

Tijdens de opstellingenochtend is er de mogelijkheid om kennis te maken met mij, met het opstellingenwerk, om een vraag in te brengen, om ervaringen op te doen en/of om ondersteunend aanwezig te zijn voor mensen die wezenlijke levensvragen inbrengen. De ervaring laat ziet dat ook representeer je alleen maar, je bijna altijd ook inzichten over jezelf en je eigen systeem opdoet. 

Wat?  

We werken op deze ochtend met 'wat zich aandient'.
Dus op de ochtend wodt geinventariseert wie wat in wil brengen en dan wordt er een keuze gemaakt waarmee gewerkt wordt.

Praktisch

Data: zie agenda
Tijd: 10-13 uur
Locatie: Centrum4punt0

Maximaal 12 deelnemers

Kosten:  €45,- incl BTW voor particulieren excl BTW voor BTW plichtigen.
Besluit je na deze ochtend deel te nemen aan de leergang, krijg je €45,- korting.
Inschrijven via de mail.
Inschrijving  is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving  is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen onder vermelding van je naam, de datum en opstellingenochtend.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen voor de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.