Visie van Ruppert


De visie van Franz Ruppert is gebaseerd op trauma. In tegenstelling tot Bert Hellinger die zijn visie vooral op het familiesysteem stoelt en de drie universele wetten.

Deze dag begint met theoretische informatie over de visie van Ruppert
Over traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen. En over hoe die visie zich heeft ontwikkeld tot Opstellingen vanuit Verlangen.

Omdat mijn visie is dat je opstellingen het beste kunt 'begrijpen' door ze zelf te ervaren, is de rest van de dag ervaringsgericht.

We spelen wat met de verschillende delen. En doen daar een opstelling mee. En 's middags werken we met opstellingen vanuit het verlangen, waarbij er steeds een 'ondertiteling' zal zijn vanuit de theorie.

Deze dag is bedoeld om te proeven aan de visie en methodiek van Franz Ruppert en om de verschillen met die van Bert Hellinger te ervaren. Alleen als verrijking van je eigen beleving en ervaring.


Praktisch

Datum: Kan ingepland op verzoek.

Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.

​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes mensen, op mijn of een eigen locatie.