Systemisch Kijken naar bedrijven en organisaties


Als je systemisch naar een bedrijf wilt kijken is het van belang dat er wordt mee gekeken door (mensen uit) functies die de bevoegdheid hebben om veranderingen aan te brengen.

Als je van onderaf kijkt en zonder dat je die bevoegdheid hebt, is er grote kans op frustratie.
Maar het kan ook zijn dat het juist helderheid geeft in wat je zelf te doen hebt. Weggaan of een andere positie innemen.

Een Systemisch Kijken sessie begin ik graag vanuit de Why, How, What van Simon Sinek.
Om vandaar uit verder te werken met input vanuit de deelnemers en wat zich aandient.

Een sessie duurt ongeveer 3 uur. 
Het doel is inzicht en overzicht, waaruit doorgaans interventies ontstaan. Deze interventies worden in de sessie nog uitgeprobeerd, zodat de doelmatigheid 'getest' is.

Naar behoefte kan dan een volgende sessie of een traject gepland worden. Vaak kan men voorlopig weer vooruit en word ik pas weer ingeschakeld als het bedrijf of de organisatie toe is aan de volgende stap in ontwikkeling.

Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden.