Privacyreglement Kruispunten Opstellingen

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kruispunten Opstellingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • uw voor- en achternaam

  • uw adresgegevens

  • uw telefoonnummer

  • uw e-mailadres

  • uw IP-adres

 

Waarom die gegevens nodig zijn

KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u op de maillijst van de nieuwsbrief van KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN te plaatsten. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 

Hoe lang die gegevens bewaard blijven

KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Rond 1 juli worden alle inhoudelijke gegevens van het jaar daarvoor verwijderd. Facturen worden conform de wetteljke termijn bewaard.

 

Delen met anderen

KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en altijd in overleg met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen van websitebezoeken

Op de website van KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN; er zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd. 
Uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u zelf aanpassen, door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link 'voorkeursinstellingen bijwerken'.

KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@kruispuntenopstellingen.nl.
www.kruispuntenopstellingen.nl is een website van KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN .


KRUISPUNTEN OPSTELLINGEN is als volgt te bereiken:
Adres: Kastanjelaan 25A 7039CE Stokkum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30260787
Telefoon: +31 6 2194 7891
E-mailadres: info@kruispuntenopstellingen.nl