Leren Tafelopstellingen begeleiden


Tafelopstellingen zijn individuele opstellingen op tafel waarbij je voorwerpen als representanten gebruikt.

Deze dag is voor mensen die (bij mij of ergens anders) een basisopleiding opstellingen/systemisch werk hebben gevolgd en zelf opstellingen op tafel willen doen met hun eigen klanten, binnen hun eigen werk.

Het is een combinatie van je verbinden met en werken vanuit het wetende veld en van het toepassen van de kennis van de basiswetten door middel van heel veel oefenen.


Dag 1 gaat vooral over verbinden met het wetende veld, je klant en zijn/haar systeem en de vraag. En de valkuilen daarbij.
Dag 2 gaat vooral over de opstellingen zelf. Het herkennen van de (problematische) dynamieken en de interventies om ze op te lossen.


Praktisch

Datum: wordt ingepland bij ninimaal 5 geinteresseerden.
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Centrum 4punt0, Zevenaar
Kosten: €345,-  incl BTW voor particulieren, ex BTW voor BTW plichtigen.
Inschrijven via de mail.
Inschrijving is definitief als je betaling binnen is.
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van betaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam, de datum en het thema van de dag.
 
Bij afmelden tot 10 dagen voor de dag wordt € 55,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden binnen 10 dagen na de dag is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.

​Je kunt deze dag ook zelf organiseren, minimaal zes mensen, op een eigen locatie.