Leergang Systemisch Kijken naar Leven en in Werk


Deze leergang is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in het opstellingenwerk.
Voor mensen die gefascineerd zijn door het opstellingenwerk en die de principes van het opstellingenwerk willen (h)erkennen en toepassen in hun leven en werk, maar die geen directe ambitie hebben om opstellingen-begeleider te worden.
Het kan ook dienen als oriëntatie op het leren werken als opsteller of systemisch begeleider.

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor mensen die met mensen werken, waar samenwerking en afstemming centraal staat, zoals bijvoorbeeld coaches, trainers, HR-medewerkers, managers, teamleiders, zorgmedewerkers, leerkrachten, mediators.

​De leergang is ontstaan vanuit mijn passie voor het opstellingenwerk. Ik geniet dagelijks van de relatieve eenvoud, waarmee er veranderingen in en voor mensen bewerkstelligd wordt. Alleen al door de Systemische wetten toe te passen, daar hoef je nog niet eens een opstelling voor te doen.
Graag laat ik zoveel mogelijk mensen kennismaken met de wetten, zodat het Systemisch Kijken, Denken, Voelen en Handelen meer en meer in de wereld komt. Opdat het ten dienste komt van de mensen zelf, hun naasten, hun werk en een grotere cirkel daar omheen.

 

Inhoud

De leergang bestaat uit zes lesdagen, verspreid over 2024. We kijken naar systemen vanuit micro- (innerlijk), meso- (de dagelijkse systemen als familie en werk), en marconiveau (de maatschappij en groter).

​De theorie van het opstellingenwerk wordt toegelicht en uitgelegd aan de hand van opstellingen waarbij de deelnemers zelf het lesmateriaal inbrengen, in hun eigen systemen kijken en voor elkaar representeren.
Zo wordt het zelf ervaren van het systemisch werk en wordt persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met kennis nemen van de visie en universele wetten van het opstellingenwerk.
Derhalve wordt de kennis, behalve met het hoofd, ook begrepen en doorvoeld met het hart en het lijf.

 

Opbrengst

  • Aan het eind van de leergang heeft iedere deelnemer inzicht in zijn of haar persoonlijk systeem van herkomst en de invloed daarvan op werk en leven.

  • Iedere deelnemer heeft een doorvoeld inzicht en theoretische kennis opgedaan ten aanzien van het opstellingenwerk.

  • Iedere deelnemer heeft handvatten gekregen om de systemische wetten te herkennen en te leren toepassen.


Praktisch

DataGroep N:  Zaterdag 2 maart, 20 april, 22 juni, 14 september, 9 november en 7 december 2024.
De volgende groep wordt (in overleg) ingepland bij 4 geïntresseerden. Interesse aangeven via de mail.
Tijden: Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Centrum4punt0, Zevenaar.
Kosten: Particulieren € 1050,- inclusief btw en ZZP'ers € 1050,- exclusief btw. Betaalt je werkgever dan zijn de kosten € 1175,- exclusief btw.

Dit bedrag is inclusief een handout over de basiswetten van het opstellingwerk.
​Koffie, thee en fruit zijn aanwezig, lunch dien jezelf mee te nemen.

Groepsgrootte: minimaal 6 deelnemers, maximaal 12.

  • ​Iedere deelnemer dient vooraf minimaal drie keer gerepresenteerd te hebben bij mij of bij collega's. 

  • Extra representeren bij collega's tijdens de leergang is aanbevolen. 

  • Indien gewenst is individuele begeleiding, parallel of aansluitend op deze leergang, mogelijk.

 

Inschrijven

Inschrijven: per mail.
Inschrijving is definitief bij een aanbetaling van € 150,-. Het restbedrag dient binnen te zijn voor 1 februari 2024. 
Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van de aanbetaling.
Betalen op: NL27 TRIO 0788 8632 07 ten name van Kruispunten Opstellingen, onder vermelding van je naam en leergang Groep N.

 

Annulering

Bij afmelden tot 15 januari wordt € 25,- administratiekosten berekend.
Bij afmelden tussen 15 januari-1 februari 2024 zijn de kosten € 150,-. 
Bij afmelden na 1 februari is het volledige bedrag verschuldigd tenzij je voor een betalende plaatsvervanger zorgt.