Zakelijk


Wat is het?

Een (éénmans)bedrijf of een organisatie is ook een systeem, dat ook weer bestaat uit meerdere systemen als afdelingen en/of teams.

Ook binnen die systemen spelen zich allerlei dynamieken af. Tussen functies, binnen teams, tussen verschillende teams, binnen het management, met klanten of opdrachtgevers, met het moederbedrijf enz. 
En ook daar geldt dat als de universele basiswetten verstoord zijn, er op z'n minst onrust is, mogelijk oplopend naar grote problemen. 
En dan neemt ieder mens in een organisatie of bedrijf ook nog zijn eigen systeem mee. Wat vervolgens invloed heeft op hoe iemand met de in het bedrijf bestaande dynamieken omgaat.
Kortom reden genoeg om een bedrijf (af en toe) systemisch in beeld te brengen en indien nodig op te schonen.

Voor familiebedrijven ligt het nog wat complexer omdat daar het familiesysteem zich mengt met het bedrijfssysteem. 
De kans op verstrikkingen is groter én een gezonde familiebinding kan een hele krachtige basis zijn voor een bedrijf.

 

Wanneer gebruik je het?

Het systemisch werk kan gebruikt worden om te kijken waar de onrust of problemen vandaan komen. Doordat je de werkelijke oorzaak kent, zijn de interventies een stuk effectiever. Ook kan het gebruikt worden om preventief te kijken, om onrust en problemen voor te zijn. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen reorganisatie. 

Je kan het systemisch werk gebruiken om naar je werkprocessen te kijken, wat is nog effectief, wat niet en wat kan op welke manier verbetert.

Je kunt zelf als werknemer kijken als je problemen ondervindt met collega's, manager of organisatie. Naar welk deel je zelf inbrengt vanuit het systeem en welk deel van de organisatie is.

Ook als je als ZZP'er werkt, zijn er dynamieken. Tussen jezelf, je bedrijf en je klanten/opdrachtgevers. De dynamieken die je vanuit je gezin van herkomst meeneemt hebben vaak veel invloed op deze dynamieken. 
 

Hier vind je een voorbeeld van een organisatieopstelling, met een stukje familieopstelling er in.


Meer info:

Voor ZZP'ers 

Voor bedrijven en organiaties

Voor familiebedrijven