Fundament van een (Management)Team
 


Het fundament van een (Management)Team is van wezenlijk belang.

Als het fundament niet goed is, niet compleet is, niet recht staat, niet gezond is, onvoldoende pijlers heeft dan is het niet ten volle stabiel. Dat geldt voor gebouwen en dat geldt ook voor (management)teams.

Dan kun je trainingen en bijscholingen organiseren zoveel je wilt, maar bouwen op een wankel fundament werkt niet, dat krijg je nooit stabiel. Dat geldt wat voor teams dan ook.        
                                                                                               

Een goed fundament bestaat uit drie belangrijke waarden:

  • Ordening: de juiste plek voor iedere functie.

  • Insluiting en uitsluiting: wie hoort erbij en wie niet en wie 'hangt' er nog in de energie, die lijfelijk al weg is.

  • Balans in geven en nemen: is er balans in prestatie en beloning en waardering.

Dit zijn de 'basiswetten' van het Opstellingenwerk.

 

In dit traject kun je als leidinggevende en/of als team kijken naar hoe het met het fundament binnen het Team gesteld is, gericht op de functies. Door middel van een opstelling wordt er gekeken naar hoe de functies zich tot elkaar verhouden en welke interventies er nodig zijn om het fundament van het team te herstellen, te verstevigen en te stabiliseren. Nadat het fundament van de functies hersteld is, wordt er gekeken naar de invulling van de functies. Passen de personen nog op functies waar ze zaten en wat is er nodig dat iedereen maximaal tot zijn/haar recht komt.

Dit traject kan gebruikt worden als een team niet goed functioneert, als 0-meting bij een reorganisatietraject of bij een verandering in werkprocessen. Het kan ook gebruikt worden als teambuilding. Om de samenhang te versterken en samen het beste uit jezelf, elkaar en het team te halen.


Het traject bestaat uit een voorgesprek met de leidinggevende. Dat gesprek bepaalt of er met het team zelf gewerkt wordt en/of met externe representanten. 
Daarna wordt er ook een dagdeel gepland voor de opstelling.
Na twee weken vindt een nagesprek plaats, om te kijken hoe de opstelling beklijft en of er nazorg nodig is.


De ervaring leert dat de doorwerking van de teamopstelling veel meer impact heeft als de structuur van de functies van organisatie waar het team in functioneert ook goed geordend is. Derhalve is het advies om daar te beginnen.

Tevens is het zeer helpend om begeleiding te hebben bij de vertaalslag naar en de implementatie van de opstelling in de dagelijkse praktijk. Ik werk hiervoor graag samen Met Marieke Mouwe
                                

Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden.