Andere Culturen

 

Door mijn werk1 voor de gemeente Culemborg ben ik me de laatste jaren meer en meer gaan interesseren in maatschappelijke vraagstukken, vooral de vraagstukken die met migratie en andere culturen te maken hebben.

Vanuit mijn kennis met opstellingenwerk, en de kennis die ik heb opgedaan door te werken in het veld, verdiep ik me regelmatig in vraagstukken rondom migratie en integratie.

 

 

Wat blijkt is dat in andere culturen de dynamieken soms anders werken dan bij 'ons'.

Daarnaast spelen er dynamieken van ontworteling uit de eigen cultuur en (moeite met) integreren van de nieuwe cultuur EN de dynamiek tussen de beide culturen. Dit speelt niet alleen bij de eerste generatie, maar kan generaties lang doorwerken.
Ook heeft het verlaten van het moederland veel invloed op iemand en zijn/haar gezin. 
En de reden van de migratie, als iemand weggaat in verband met geweld/onderdrukking, om beter voor het gezin te kunnen zorgen of om de liefde achterna te gaan, maakt veel uit in de soort verstrikkingen en problemen die ervaren worden.

Deze dynamieken spelen doorgaans onbewust. Bij de mensen uit andere culturen zelf, maar zijn ook niet of nauwelijks bekend bij beleidsmakers, hulpverleners, leerkrachten enz.


Ervaring

Mijn ervaring uit het veld is dat deze dynamieken wel een belangrijke invloed hebben op personen en op de projecten waarin zij meedraaien.
En dat het dus voor het succes van de begeleiding van de persoon (en zijn/haar gezin, familie, klas) of het project zeer helpend is als men zich bewust is van de dynamieken die spelen. Het opstellingenwerk kan helpen om deze dynamieken zicbaar te maken.
Daardoor sluiten de interventies beter aan en zijn projecten en begeleiding effectiever.
 


Ik ben er van overtuigd dat het kijken vanuit de systemische visie zeer waardevolle aanvulling is op de bestaande kennis over migratie en integratie. En dat het opstellingenwerk verrassende oplossingen kan bieden voor maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en transculturele kwesties in het bijzonder.

Mijn intentie is mijn reeds opgedane inzichten te delen met maatschappelijke organisaties die hier belangstelling voor hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

 

1 Meer informatie over mijn werkervaring op mijn linkedIn profiel.